Socionom

 • Längd: 3.5 år

 • Skola: Universitet

 • Pris: 5.000:-

 

Vad gör en socionom?

Arbetsuppgifterna varierar beroende på inriktningen men generellt så arbetar du med att förändra människors liv på ett positivt sätt. Som socionom möter du ofta människor i svåra och jobbiga situationer och skeenden i livet. Det är därför viktigt att du har stor kunskap i hur människor, grupper och samhället fungerar. Det är också viktigt med empati för den enskilda människan samtidig som du kan se helheten i ditt arbete.

Beteendevetenskap

 • Längd: 3 år

 • Skola: Universitet

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 5.000:-

Vad gör en beteendevetare?

Som beteendevetare har du expertkunskaper i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Det gör dig till en nyckelperson inom flera områden, särskilt när en organisation vill förbättra sin kommunikation och sina relationer internt.

Civilingenjör

 • Längd: 5 år

 • Skola: Universitet

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 5.000:-

Vad gör en civilingenjör

Civilingenjör, vanligtvis förkortat civ.ing., kan arbeta inom många olika områden. Arbetsuppgifterna varierar beroende på om du arbetar inom privat eller offentlig sektor, stort eller litet företag. Det kan vara allt från att konstruera byggnader, broar eller att utveckla ett nytt sätt att kommunicera. 

Ekonomie kandidatexamen

 • Längd: 3 år

 • Skola: Universitet

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 5.000:-

Vad gör en ekonom med kandidatexamen

Ekonomisk styrning, finansiering och marknadsföring är typiska arbetsområden för ekonomer. Många ekonomer arbetar med redovisning och revision och sammanställer budgetar, vilket betyder att man gör bedömningar av hur inkomster och utgifter kommer att utvecklas under en period.

Personalvetare

 • Längd: 3 år

 • Skola: Universitet

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 5.000:-

Vad gör en personalvetare?

Som personalvetare kan du arbeta med rekrytering och verksamhetsutveckling. Du har koll på arbetsrätt, arbetsmiljölagar och vet vad som behöver göras i samband med förhandlingar och avveckling. Eftersom personalvetaren är en nyckelperson vid förändringsarbete och strategiskt utvecklingsarbete har de flesta organisationer en avdelning eller person som ansvarar för dessa frågor. Många personalvetare arbetar också inom rekryterings och bemanningsbranschen eller inom den offentliga sektorn där de kan jobba med arbetsförmedling, yrkesvägledning eller rehabilitering.

HR-Specialist

 • Längd: 2.5 år

 • Skola: Privat skola

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en HR-Specialist?

De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar, till exempel: organisationsutvecklare, HR-utvecklare, HR-konsult, HR-administratör, HR-assistent, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personaltjänsteman och personaladministratör.

HR – är ett engelskt begrepp, ”Human Resources”, det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar den kompetens som finns i företaget eller i organisationen.

Butikschef (Butiksledare)

 • Längd: 1.5 år

 • Skola: Yrkeshögskola

 • Kurser på separat bilaga

 • Arbetsmiljö för chefer diplom ingår

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en Butikschef?

Butikschefen har det övergripande ansvaret för en butik. Som butikschef kan man antingen själv äga butiken eller driva en butik inom en kedja eller åt en butiksägare. I arbetet ingår bland annat att ansvara för butikens ekonomi och sortiment samt att informera och leda personalen.

Exempel på jobb:

 • Butikschef
 • Avdelningschef, försäljningsavdelning, e-handel
 • Assistant Store Manager
 • Egen företagare inom detaljhandeln
 • Säljledare
 • Varuhuschef

Socialpedagog

 • Längd: 2 år

 • Skola: Folkhögskola

 • Bilaga med information om kurser

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en socialpedagog?

Arbetsuppgifterna som socialpedagoger har är varierande och av olika karaktär. En stor del av arbetsuppgifter består i att ge stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande. Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsovårdsteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper.

Behandlingspedagog

 • Längd: 2 år (+3mån)

 • Skola: Privat skola

 • välj mellan 2 fördjupningskurser

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en behandlingspedagog?

Vill du arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är yrket Behandlingspedagog rätt yrkesval för dig!

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

 

Välj fördjupning

Kostrådgivare och hälsopedagog

 • Längd: 2 år

 • Skola: Privat skola

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en kostrådgivare och hälsopedagog?

Har du stort intresse för kost och hälsa och vill hjälpa människor att ändra sina kostvanor för att må bättre? I så fall kan yrket kostrådgivare vara ett yrke för dig. Kostrådgivare coachar, inspirerar och på olika sätt hjälper människor till ett bättre, mer hälsosamt, liv. Du arbetar med hälsovägledning genom att sätta mål för att hjälpa människor att komma i form och börja må bättre.

Kostrådgivare behöver ha djupa kunskaper och insikter inom områden nutrition och näringslära. I takt med att allt fler människor blir medvetna om hur mycket kosten betyder för hälsan och välmåendet, ökar efterfrågan på rådgivare och personal med kompetens inom områden som träning, motion, näringslära och hälsa.

Inom området kost / näringslära finns det många olika inriktningar och kostrådgivare kan specialisera sig på en eller flera näringsinriktningar, eller vara en generalist som har kunskaper om många olika inriktningar.

Apotekstekniker

 • Längd: 2 år

 • Skola: Privat skola

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en apotekstekniker?

Apotekstekniker är specialister på receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. I jobbet ingår både försäljning och rådgivning på ett apotek. I arbetet ska man ha kunskap om ett brett sortiment av produkter för att kunna ge professionell egenvårdsrådgivning. Det är mycket serviceinriktat att arbeta som apotekstekniker eftersom man varje dag möter kunder med olika behov.

Apotekstekniker arbetar oftast på apotek. Man kan också arbeta på dosapotek eller inom läkemedelsindustrin. Apoteksteknikerns uppgift är att hjälpa kunderna vid inköp av receptfria läkemedel och ge råd om exempelvis hygien, tandvård och solskydd. I yrket har man kunskap om ett brett sortiment av produkter. Till exempel kan det handla om läkemedel som tidigare har varit receptbelagda eller receptfria läkemedel för djur.

För att i Sverige kunna arbeta som apotekstekniker krävs det i dagens läge ej någon legitimation (uppgift från framtid.se november 2017 samt Socialstyrelsen). Det slutligen är upp till arbetsgivaren själv att avgöra vem som har tillräcklig kompetens för att kunna utföra jobbet hos dem

Hotel management

 • Längd: 2 år

 • Skola: Privat skola

 • Pris: 4.000:-

Vad gör Hotel management?

Hotel Management är utbildningen som ger dig den kunskap och de verktyg som gör dig attraktiv för arbete inom hotellbranschen där efterfrågan på utbildad personal är stor. Vi ger dig den spetskompetens du behöver för att avancera i branschen och efter utbildningen har du stora chanser att få en ledande befattning inom hotell- och turismnäringen!

Stort fokus under studietiden ligger på värdskap och ledarskap samt försäljning och marknadsföring. Möjliga yrkesroller förutom hotellchef/manager efter avslutad utbildning är bl.a. receptions-/konferens-/avdelningschef. Man kan även vara operativ ledare bland medarbetarna, teamleader, supervisor, platsansvarig på en mindre anläggning inom besöksnäringen t.ex. på vandrarhem eller camping eller hotellchef på ett mindre hotell. I de omväxlande arbetsuppgifterna ingår det också att leda och motivera medarbetare i den dagliga driften.

Bygg- och anläggningsledare

 • Längd: 2 år

 • Skola: Yrkeshögskola

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 4.300:-

Vad gör en Bygg- och anläggningsledare?

Som bygg- och anläggningsledare är du en arbetsledare som planerar, leder och genomför diverse projekt från start till mål. Du arbetar utifrån att lagar och regler följs på din arbetsplats samt KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Anläggningsingenjör – Infrastruktur

 • Längd: 2 år

 • Skola: Yrkeshögskola

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 4.300:-

Vad gör en Anläggningsingenjör – Infrastruktur?

Som anläggningsingenjör är du en nyckelperson i satsningen på Sveriges infrastruktur och arbetar med att planera och driva infrastrukturprojekt. Du har ett övergripande ansvar och en koordinerande roll. Yrket passar dig som vill ha ett varierande, socialt och ansvarsfullt arbete där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällets utveckling.

.NET-utvecklare

 • Längd: 2 år

 • Skola: Yrkeshögskola

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 4.300:-

Vad gör en .NET-utvecklare?

Som .net-utvecklare arbetar du med tekniskt avancerad problemlösning. Du är programmerare och skriver applikationer som ska användas av en kund eller av det egna företaget. Ditt jobb består till stor del av att tillsammans med andra ta fram lösningar som effektiviserar och underlättar en process eller en del av en verksamhet. Det gäller att vara bra på logiskt tänkande och ha sinne för matematik. Du jobbar i moderna IT-miljöer med de senaste standarderna inom området.

En .net-utvecklare jobbar som regel i Windows-miljö och skriver applikationer som ska fungera tillsammans med andra applikationer i just Windows. Som programmerare handlar ditt jobb om att ta fram nya algoritmer eller förbättra befintliga algoritmer för att möta de behov som finns hos kunden. Programmering är en tekniskt oerhört avancerad uppgift som kräver mycket tålamod och också djup teknisk teoretisk kunskap för att resultatet ska bli lyckat. Ofta jobbar du i ett team tillsammans med andra programmerare.

Personlig tränare

 • Längd: 25 dagar (+6dagar)

 • Skola: Utbildningscenter

 • 3 extra diplom ingår.

 • Pris: 4.000:-

Vad gör en Personlig tränare?

som personlig tränare skapar man träningsscheman, ger kostråd och ser till att kunden gör de övningar som är bäst lämpade, för att sedan följa upp och analysera resultatet. Förutom att arbeta på ett gym så kan en personlig tränare vara egen företagare och frilansa mellan olika kunder och gym

Nätverkstekniker

 • Längd: 13 månader

 • Skola: Komvux

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 3.000:-

Vad gör en nätverkstekniker?

en Nätverkstekniker är de personer som arbetar med den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer. Ett företags infrastruktur för kommunikation på ett företag utgörs av telefoni, webblösningar och datorer som sammankopplas med varandra i ett nätverk.

Löneadministratör

 • Längd: 8 månader

 • Skola: Komvux

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 3.000:-

Vad gör en Löneadministratör?

 En löneadministratör sköter administrationen av löner på företaget, arbetsuppgifterna inkluderar bland annat tidrapporter och enklare bokföring av lön. Som löneadministration får du även arbeta med utläggsredovisning och kollektivavtal.

Fastighetstekniker

 • Längd: 8 månader

 • Skola: Komvux

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 3.000:-

Vad gör en fastighetstekniker?

En Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet: Ansvara värme- och ventilationssystem.

Ventilationstekniker

 • Längd: 8 månader

 • Skola: Komvux

 • Kurser på separat bilaga

 • Pris: 3.000:-

Vad gör en ventilationstekniker?

En ventilationstekniker arbetar med att utforma ventilationssystem för en god inomhusmiljö. Det innebär bland annat att du injusterar och servar en ventilationsanläggning. Du är den som ser till att ventilationen fungerar, så att de som vistas i byggnaden får ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Diplom som EJ tillverkas

  Läkare

  Tandläkare

  Sjuksköterska/Specialistsköterska

  Veterinär/Djurskötare

  Advokat/Jurist

Varför tillverkar ni inte dessa diplom?

För att vi ej vill. Dessa kommer aldrig tillverkas oavsett summan som erbjuds. Vill du jobba med dessa yrken så får du läsa det på vanlig väg.