Schengenintyg

(1 kundrecension)

800.00 kr

Schengenintyg

För att få resa med narkotiska och dopningsklassade läkemedel gäller särskilda regler.

Vid resa med narkotikaklassade läkemedel inom Schengenområdet krävs ett så kallat Schengenintyg, vilket utfärdas av ett öppenvårdsapotek. För att kunna utfärda intyget behöver apoteket se patientens pass eller ett nationellt ID-kort.

Intyget är giltigt i högst 30 dagar och gör det möjligt att ta med sig läkemedel för som mest 30 dagars förbrukning. Vid behov av narkotikaklassat läkemedel för en längre tids resa måste därför nytt recept skrivas av en läkare i det land som besöks.

Frågor & Svar

Hur länge är intyget giltigt?

Intyg gäller högst 30 dagar

Hur länge är intyget giltigt?

Intyg gäller högst 30 dagar

Fungerar detta till alla länder?

Schengenintyg krävs bara då resenären ska resa med narkotikaklassade läkemedel inom Schengenområdet. Den som ska resa till något annat land, bör kontakta aktuellt lands ambassad i Sverige för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet.

Vilka länder ingår i schengen?

De 26 länderna som hittills anslutit sig till Schengenområdet lovar att inte ha några permanenta pass- och gränskontroller mot de övriga länderna i samarbetet. Överenskommelsen ska därför garantera EU-medborgare fri rörlighet över gränserna

Schengenområdet omfattar för närvarande EU-länderna Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien, Slovenien och Österrike samt de fyra länderna Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz som inte är EU-länder.

Storbritannien och Irland har valt att helt stå utanför samarbetet. Följande länder väntar på att få bli medlemmar: Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien.  

Hur många läkemedel kan jag ta med?

Det skrivs bara 1 läkemedel per intyg.

Vill du ha med fler så krävers flera intyg.

Kan jag inte bara ta med mig läkemedel utan detta intyg?

Självklart kan du det, du kan ju försöka ta med vad du vill. Men blir du stoppad och kontrollerad kan du få problem. Detta kan leda till smugglingsförsök.