Bygg och Anläggningsledare

Vad gör en Bygg- och anläggningsledare?

Som bygg- och anläggningsledare är du en arbetsledare som planerar, leder och genomför diverse projekt från start till mål. Du arbetar utifrån att lagar och regler följs på din arbetsplats samt KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

4,300.00 kr

  • Längd: 2 år

  • Skola: Yrkeshögskola

  • Kurser på separat bilaga