Löneadministratör

Vad gör en Löneadministratör?

En löneadministratör sköter administrationen av löner på företaget, arbetsuppgifterna inkluderar bland annat tidrapporter och enklare bokföring av lön. Som löneadministration får du även arbeta med utläggsredovisning och kollektivavtal.

3,000.00 kr

  • Längd: 8 månader

  • Skola: Komvux

  • Kurser på separat bilaga